Yhdistys

Suomen lemmikkihaisunäädät ry on syksyllä 2015 perustettu uusi yhdistys. Tavoitteenamme on
toimia yhdyssiteenä haisunäätäharrastajien kesken, levittää tietoa lajista ja lisätä suomenkielistä haisunäätäkeskustelua. Pyrimme osaltamme oikaisemaan haisunäätiin liitettyjä vääriä uskomuksia esimerkiksi hajurauhasten poiston suhteen ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja julkiseen keskusteluun haisunäätiin liittyen. Toiveenamme olisi saada lajin asemaa vakiinnutettua ja luoda edellytyksiä harrastuksen jatkumiselle muuttuvissa lainsäädännöllisissä olosuhteissa.

Yhdistys on perustettu, jotta suomalaisten haisunäätäharrastajien olisi helpompi löytää toisensa ja siten vahvistaa Suomessa asuvien harrastajien tiedonsaantia ja edellytyksiä huolehtia haisunäädistään parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka ulkomaalaiset foorumit ja harrastajakontaktitkin toimivat hyvinä tiedonlähteinä, eivät ne mielestämme korvaa täysin sitä, että pystyy keskustelemaan myös paikallistasolla esimerkiksi täällä saatavista olevista rokotteista tai haisunäätiä hoitavista eläinlääkäreistä. Pyrimme myös osaltamme lisäämään lajista kiinnostuneiden mahdollisuuksia päästä tutustumaan lajiin kunnolla ennen päätöstä oman haisunäädän suhteen.

Suomen lemmikkihaisunäädät ry on Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksen ollessa näin uusi, toimintamme hakee vielä muotoaan. Mikäli mielessäsi on suuntia, joihin haluaisit nähdä toiminnan kehittyvän, kerro ideasi tai lähde mukaan toimintaan! Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki lajista kiinnostuneet.